Skip to content

April updates

2023-04-27

CERN x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
CERN-CA-certs 20230421-2.al8.cern

CERN aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
CERN-CA-certs 20230421-2.al8.cern

2023-04-26

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
java-1.8.0-openjdk 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-accessibility 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-debugsource 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-demo 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-demo-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-devel 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-devel-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-headless 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-headless-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-javadoc 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-src 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

PowerTools x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
java-1.8.0-openjdk-accessibility-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-accessibility-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-debugsource 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-demo-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-demo-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-demo-fastdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-demo-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-demo-slowdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-devel-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-devel-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-devel-fastdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-devel-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-devel-slowdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-fastdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-headless-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-headless-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-headless-fastdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-headless-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-headless-slowdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-slowdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-src-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-src-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
java-1.8.0-openjdk 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-accessibility 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-debugsource 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-demo 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-demo-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-devel 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-devel-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-headless 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-headless-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-javadoc 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-src 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

PowerTools aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
java-1.8.0-openjdk-accessibility-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-accessibility-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-debugsource 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-demo-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-demo-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-demo-fastdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-demo-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-demo-slowdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-devel-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-devel-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-devel-fastdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-devel-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-devel-slowdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-fastdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-headless-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-headless-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-headless-fastdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-headless-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-headless-slowdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-slowdebug-debuginfo 1.8.0.372.b07-1.el8_7
java-1.8.0-openjdk-src-fastdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-1.8.0-openjdk-src-slowdebug 1.8.0.372.b07-1.el8_7 RHSA-2023:1908
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

2023-04-25

BaseOS x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
emacs-filesystem 26.1-7.el8_7.1

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
emacs 26.1-7.el8_7.1
emacs-common 26.1-7.el8_7.1
emacs-common-debuginfo 26.1-7.el8_7.1
emacs-debuginfo 26.1-7.el8_7.1
emacs-debugsource 26.1-7.el8_7.1
emacs-lucid 26.1-7.el8_7.1
emacs-lucid-debuginfo 26.1-7.el8_7.1
emacs-nox 26.1-7.el8_7.1
emacs-nox-debuginfo 26.1-7.el8_7.1
emacs-terminal 26.1-7.el8_7.1
java-17-openjdk 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-debugsource 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-demo 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-headless 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-headless-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-javadoc 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-javadoc-zip 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-jmods 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-src 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-static-libs 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

PowerTools x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
java-17-openjdk-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-debugsource 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-demo-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-demo-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-devel-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel-fastdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-devel-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel-slowdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-fastdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-headless-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-headless-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-headless-fastdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-headless-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-headless-slowdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-jmods-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-jmods-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-slowdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-src-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-src-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-static-libs-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-static-libs-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

BaseOS aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
emacs-filesystem 26.1-7.el8_7.1

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
emacs 26.1-7.el8_7.1
emacs-common 26.1-7.el8_7.1
emacs-common-debuginfo 26.1-7.el8_7.1
emacs-debuginfo 26.1-7.el8_7.1
emacs-debugsource 26.1-7.el8_7.1
emacs-lucid 26.1-7.el8_7.1
emacs-lucid-debuginfo 26.1-7.el8_7.1
emacs-nox 26.1-7.el8_7.1
emacs-nox-debuginfo 26.1-7.el8_7.1
emacs-terminal 26.1-7.el8_7.1
java-17-openjdk 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-debugsource 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-demo 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-headless 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-headless-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-javadoc 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-javadoc-zip 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-jmods 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-src 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-static-libs 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

PowerTools aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
java-17-openjdk-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-debugsource 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-demo-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-demo-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-devel-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel-fastdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-devel-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-devel-slowdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-fastdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-headless-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-headless-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-headless-fastdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-headless-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-headless-slowdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-jmods-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-jmods-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-slowdebug-debuginfo 17.0.7.0.7-1.el8_7
java-17-openjdk-src-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-src-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-static-libs-fastdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-17-openjdk-static-libs-slowdebug 17.0.7.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1898
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

2023-04-24

CERN x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
CERN-CA-certs 20230421-1.al8.cern
cern-get-keytab 1.5.2-1.al8.cern

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
java-11-openjdk-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-debugsource 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-devel-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-headless-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
webkit2gtk3-debuginfo 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-debugsource 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-devel-debuginfo 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-jsc-debuginfo 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-jsc-devel-debuginfo 2.36.7-1.el8_7.3

PowerTools x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
java-11-openjdk-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-debugsource 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-devel-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-devel-fastdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-devel-slowdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-fastdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-headless-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-headless-fastdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-headless-slowdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-slowdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7

CERN aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
CERN-CA-certs 20230421-1.al8.cern
cern-get-keytab 1.5.2-1.al8.cern

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
java-11-openjdk-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-debugsource 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-devel-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-headless-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
webkit2gtk3-debuginfo 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-debugsource 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-devel-debuginfo 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-jsc-debuginfo 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-jsc-devel-debuginfo 2.36.7-1.el8_7.3

PowerTools aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
java-11-openjdk-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-debugsource 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-devel-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-devel-fastdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-devel-slowdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-fastdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-headless-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-headless-fastdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-headless-slowdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7
java-11-openjdk-slowdebug-debuginfo 11.0.19.0.7-1.el8_7

2023-04-21

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
java-11-openjdk 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-demo 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-devel 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-headless 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-javadoc 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-javadoc-zip 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-jmods 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-src 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-static-libs 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
webkit2gtk3 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-devel 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-jsc 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-jsc-devel 2.36.7-1.el8_7.3

PowerTools x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
java-11-openjdk-demo-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-demo-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-devel-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-devel-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-headless-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-headless-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-jmods-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-jmods-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-src-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-src-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-static-libs-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-static-libs-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

devel x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
webkit2gtk3-doc 2.36.7-1.el8_7.3

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
java-11-openjdk 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-demo 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-devel 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-headless 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-javadoc 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-javadoc-zip 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-jmods 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-src 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-static-libs 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
webkit2gtk3 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-devel 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-jsc 2.36.7-1.el8_7.3
webkit2gtk3-jsc-devel 2.36.7-1.el8_7.3

PowerTools aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
java-11-openjdk-demo-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-demo-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-devel-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-devel-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-headless-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-headless-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-jmods-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-jmods-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-src-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-src-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-static-libs-fastdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)
java-11-openjdk-static-libs-slowdebug 11.0.19.0.7-1.el8_7 RHSA-2023:1895
Security Advisory
(CVE-2023-21930, CVE-2023-21937, CVE-2023-21938, CVE-2023-21939, CVE-2023-21954, CVE-2023-21967, CVE-2023-21968)

devel aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
webkit2gtk3-doc 2.36.7-1.el8_7.3

2023-04-20

CERN x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
hepix 4.10.7-0.al8.cern

CERN aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
hepix 4.10.7-0.al8.cern

2023-04-19

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
mod_wsgi-debugsource 4.6.4-5.el8
thunderbird 102.10.0-2.el8_7.alma
thunderbird-debuginfo 102.10.0-2.el8_7.alma
thunderbird-debugsource 102.10.0-2.el8_7.alma

plus x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
thunderbird 102.10.0-2.el8_7.alma.plus
thunderbird-debuginfo 102.10.0-2.el8_7.alma.plus
thunderbird-debugsource 102.10.0-2.el8_7.alma.plus
thunderbird-librnp-rnp 102.10.0-2.el8_7.alma.plus
thunderbird-librnp-rnp-debuginfo 102.10.0-2.el8_7.alma.plus

BaseOS aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
syslinux-tftpboot 6.04-6.el8 RHBA-2022:7806
Bug Fix Advisory

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
mod_wsgi-debugsource 4.6.4-5.el8
thunderbird 102.10.0-2.el8_7.alma
thunderbird-debuginfo 102.10.0-2.el8_7.alma
thunderbird-debugsource 102.10.0-2.el8_7.alma

plus aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
thunderbird 102.10.0-2.el8_7.alma.plus
thunderbird-debuginfo 102.10.0-2.el8_7.alma.plus
thunderbird-debugsource 102.10.0-2.el8_7.alma.plus
thunderbird-librnp-rnp 102.10.0-2.el8_7.alma.plus
thunderbird-librnp-rnp-debuginfo 102.10.0-2.el8_7.alma.plus

2023-04-17

BaseOS x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
vim-debugsource 8.0.1763-19.el8_6.4

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
firefox 102.10.0-1.el8_7.alma
firefox-debuginfo 102.10.0-1.el8_7.alma
firefox-debugsource 102.10.0-1.el8_7.alma
vim-debugsource 8.0.1763-19.el8_6.4

BaseOS aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
vim-debugsource 8.0.1763-19.el8_6.4

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
firefox 102.10.0-1.el8_7.alma
firefox-debuginfo 102.10.0-1.el8_7.alma
firefox-debugsource 102.10.0-1.el8_7.alma
stalld-debuginfo 1.17.1-1.el8_7
stalld-debugsource 1.17.1-1.el8_7
vim-debugsource 8.0.1763-19.el8_6.4

PowerTools aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
mingw32-winpthreads-debuginfo 5.0.2-2.el8
mingw64-winpthreads-debuginfo 5.0.2-2.el8

2023-04-14

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
aspnetcore-runtime-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
aspnetcore-runtime-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
aspnetcore-targeting-pack-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
aspnetcore-targeting-pack-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-apphost-pack-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-apphost-pack-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-apphost-pack-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-apphost-pack-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-host 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-host-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-hostfxr-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-hostfxr-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-hostfxr-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-hostfxr-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-runtime-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-runtime-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-runtime-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-runtime-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-sdk-6.0 6.0.116-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-sdk-6.0-debuginfo 6.0.116-1.el8_7
dotnet-sdk-7.0 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-sdk-7.0-debuginfo 7.0.105-1.el8_7
dotnet-targeting-pack-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-targeting-pack-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-templates-6.0 6.0.116-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-templates-7.0 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet6.0-debuginfo 6.0.116-1.el8_7
dotnet6.0-debugsource 6.0.116-1.el8_7
dotnet7.0-debuginfo 7.0.105-1.el8_7
dotnet7.0-debugsource 7.0.105-1.el8_7
netstandard-targeting-pack-2.1 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory

PowerTools x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
dotnet-apphost-pack-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-apphost-pack-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-host-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-hostfxr-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-hostfxr-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-runtime-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-runtime-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-sdk-6.0-debuginfo 6.0.116-1.el8_7
dotnet-sdk-6.0-source-built-artifacts 6.0.116-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-sdk-7.0-debuginfo 7.0.105-1.el8_7
dotnet-sdk-7.0-source-built-artifacts 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet6.0-debuginfo 6.0.116-1.el8_7
dotnet6.0-debugsource 6.0.116-1.el8_7
dotnet7.0-debuginfo 7.0.105-1.el8_7
dotnet7.0-debugsource 7.0.105-1.el8_7

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
aspnetcore-runtime-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
aspnetcore-runtime-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
aspnetcore-targeting-pack-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
aspnetcore-targeting-pack-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-apphost-pack-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-apphost-pack-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-apphost-pack-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-apphost-pack-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-host 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-host-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-hostfxr-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-hostfxr-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-hostfxr-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-hostfxr-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-runtime-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-runtime-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-runtime-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-runtime-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-sdk-6.0 6.0.116-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-sdk-6.0-debuginfo 6.0.116-1.el8_7
dotnet-sdk-7.0 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-sdk-7.0-debuginfo 7.0.105-1.el8_7
dotnet-targeting-pack-6.0 6.0.16-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-targeting-pack-7.0 7.0.5-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet-templates-6.0 6.0.116-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-templates-7.0 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet6.0-debuginfo 6.0.116-1.el8_7
dotnet6.0-debugsource 6.0.116-1.el8_7
dotnet7.0-debuginfo 7.0.105-1.el8_7
dotnet7.0-debugsource 7.0.105-1.el8_7
netstandard-targeting-pack-2.1 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory

PowerTools aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
dotnet-apphost-pack-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-apphost-pack-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-host-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-hostfxr-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-hostfxr-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-runtime-6.0-debuginfo 6.0.16-1.el8_7
dotnet-runtime-7.0-debuginfo 7.0.5-1.el8_7
dotnet-sdk-6.0-debuginfo 6.0.116-1.el8_7
dotnet-sdk-6.0-source-built-artifacts 6.0.116-1.el8_7 RHBA-2023:1755
Bug Fix Advisory
dotnet-sdk-7.0-debuginfo 7.0.105-1.el8_7
dotnet-sdk-7.0-source-built-artifacts 7.0.105-1.el8_7 RHBA-2023:1754
Bug Fix Advisory
dotnet6.0-debuginfo 6.0.116-1.el8_7
dotnet6.0-debugsource 6.0.116-1.el8_7
dotnet7.0-debuginfo 7.0.105-1.el8_7
dotnet7.0-debugsource 7.0.105-1.el8_7

2023-04-13

BaseOS x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
libqb-debuginfo 1.0.3-13.el8_7
libqb-debugsource 1.0.3-13.el8_7

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
nodejs 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-debuginfo 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-debugsource 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-devel 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-docs 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-full-i18n 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-nodemon 2.0.20-3.module_el8.7.0+3551+53700ee8
npm 6.14.18-1.14.21.3.1.module_el8.7.0+3551+53700ee8

RT x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
kernel-rt 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-core 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug-core 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug-debuginfo 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-debug-devel 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug-modules 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug-modules-extra 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debuginfo 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-debuginfo-common-x86_64 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-devel 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-modules 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-modules-extra 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)

NFV x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
kernel-rt 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-core 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug-core 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug-debuginfo 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-debug-devel 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug-kvm 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-debug-modules 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debug-modules-extra 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-debuginfo 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-debuginfo-common-x86_64 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-devel 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-kvm 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-modules 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-rt-modules-extra 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7 RHSA-2023:1584
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)

devel x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
kernel-rt-debug-modules-internal 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-modules-internal 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7
kernel-rt-selftests-internal 4.18.0-425.19.2.rt7.230.el8_7

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
nodejs 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-debuginfo 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-debugsource 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-devel 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-docs 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-full-i18n 14.21.3-1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
nodejs-nodemon 2.0.20-3.module_el8.7.0+3551+53700ee8
npm 6.14.18-1.14.21.3.1.module_el8.7.0+3551+53700ee8
seabios-bin 1.16.0-3.module_el8.7.0+3346+68867adb

2023-04-07

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
httpd 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-debugsource 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-devel 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-filesystem 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-manual 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-tools 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-tools-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_http2 1.15.7-5.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.4
mod_http2-debuginfo 1.15.7-5.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.4
mod_http2-debugsource 1.15.7-5.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.4
mod_ldap 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_ldap-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_proxy_html 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_proxy_html-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_session 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_session-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_ssl 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_ssl-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
httpd 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-debugsource 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-devel 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-filesystem 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-manual 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-tools 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
httpd-tools-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
jaf 1.2.1-5.module_el8.5.0+2589+0ec1386d
mod_http2 1.15.7-5.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.4
mod_http2-debuginfo 1.15.7-5.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.4
mod_http2-debugsource 1.15.7-5.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.4
mod_ldap 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_ldap-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_proxy_html 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_proxy_html-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_session 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_session-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_ssl 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5
mod_ssl-debuginfo 2.4.37-51.module_el8.7.0+3515+9e4fe0d6.5

2023-04-06

CERN x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
useraddcern 1.1-1.al8.cern

openafs x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
kmod-openafs 1.8.9.0-2.4.18.0_425.19.2.el8_7.al8.cern
openafs-debugsource 1.8.9.0_4.18.0_425.19.2.el8_7-2.al8.cern

BaseOS x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
bpftool 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
bpftool-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
ctdb 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
ctdb-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
device-mapper-multipath 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-debugsource 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-libs 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-libs-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
gnutls 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-c++-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-dane-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-debugsource 3.6.16-6.el8_7
gnutls-utils-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
iwl100-firmware 39.31.5.1-111.el8_7.1
iwl1000-firmware 39.31.5.1-111.el8_7.1
iwl105-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl135-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl2000-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl2030-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl3160-firmware 25.30.13.0-111.el8_7.1
iwl3945-firmware 15.32.2.9-111.el8_7.1
iwl4965-firmware 228.61.2.24-111.el8_7.1
iwl5000-firmware 8.83.5.1_1-111.el8_7.1
iwl5150-firmware 8.24.2.2-111.el8_7.1
iwl6000-firmware 9.221.4.1-111.el8_7.1
iwl6000g2a-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl6000g2b-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl6050-firmware 41.28.5.1-111.el8_7.1
iwl7260-firmware 25.30.13.0-111.el8_7.1
kernel 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-abi-stablelists 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-core 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-cross-headers 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug-core 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-debug-devel 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug-modules 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug-modules-extra 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-debuginfo-common-x86_64 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-devel 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-doc 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-headers 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-modules 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-modules-extra 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-tools 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-tools-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-tools-libs 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kpartx 0.8.4-28.el8_7.3
kpartx-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
libdmmp 0.8.4-28.el8_7.3
libdmmp-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
libertas-sd8686-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
libertas-sd8787-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
libertas-usb8388-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
libertas-usb8388-olpc-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
libsmbclient 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
libsmbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
libwbclient 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
libwbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
linux-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
NetworkManager 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-adsl 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-adsl-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-bluetooth 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-bluetooth-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-cloud-setup-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-config-connectivity-redhat 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-config-server 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debugsource 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-dispatcher-routing-rules 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-initscripts-updown 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-libnm 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-libnm-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ovs 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-ovs-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ppp 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-ppp-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-team 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-team-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-tui 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-tui-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wifi 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-wifi-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wwan 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-wwan-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
perf 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
perf-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
python3-perf 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
python3-perf-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
python3-samba 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
python3-samba-dc 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
python3-samba-dc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-test 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-client 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-client-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-client-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-client-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-common-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-common-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-tools 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-common-tools-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dc-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-dc-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dcerpc 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-dcerpc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debugsource 4.16.4-6.el8_7
samba-krb5-printing 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-krb5-printing-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-pidl 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-test 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-test-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-test-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-tools 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-vfs-iouring-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winbind-clients 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winbind-clients-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-krb5-locator 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winbind-krb5-locator-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-modules 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winbind-modules-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winexe 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winexe-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
selinux-policy 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-devel 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-doc 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-minimum 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-mls 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-sandbox 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-targeted 3.14.3-108.el8_7.2
sos 4.5.1-3.el8.alma
sos-audit 4.5.1-3.el8.alma

AppStream x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
389-ds-base 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-debuginfo 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-debugsource 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-devel 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-legacy-tools 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-legacy-tools-debuginfo 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-libs 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-libs-debuginfo 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-snmp 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-snmp-debuginfo 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
ctdb-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
dnsmasq 2.79-24.el8_7.1
dnsmasq-debuginfo 2.79-24.el8_7.1
dnsmasq-debugsource 2.79-24.el8_7.1
dnsmasq-utils 2.79-24.el8_7.1
dnsmasq-utils-debuginfo 2.79-24.el8_7.1
glassfish-jax-rs-api 2.0.1-6.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
glassfish-jax-rs-api-javadoc 2.0.1-6.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
gnutls-c++ 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-c++-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-dane 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-dane-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-debugsource 3.6.16-6.el8_7
gnutls-devel 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-utils 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-utils-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
go-toolset 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-bin 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-docs 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-misc 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-race 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-src 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-tests 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
libguestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-appliance 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-bash-completion 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-debugsource 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-devel 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-gfs2 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-gobject 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-gobject-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-gobject-devel 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-inspect-icons 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-java 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-java-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-java-devel 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-javadoc 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-man-pages-ja 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-man-pages-uk 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-rescue 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-rsync 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-tools 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-tools-c 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-tools-c-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-xfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libsmbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
libvirt 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-client 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-client-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-config-network 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-config-nwfilter 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-interface 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-interface-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-network 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-network-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-nodedev 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-nodedev-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-nwfilter 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-nwfilter-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-qemu 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-qemu-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-secret 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-secret-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-core 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-core-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-disk 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-gluster 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-gluster-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-logical 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-logical-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-mpath 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-rbd 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-rbd-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-scsi 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-scsi-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-kvm 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-debugsource 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-devel 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-docs 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-libs 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-libs-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-lock-sanlock 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-lock-sanlock-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-nss 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-nss-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-wireshark 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-wireshark-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libwbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
lua-guestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
lua-guestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
NetworkManager-adsl-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-bluetooth-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-cloud-setup 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-cloud-setup-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debugsource 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-libnm-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ovs-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ppp-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-team-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-tui-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wifi-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wwan-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
nmstate 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
nmstate-debuginfo 1.3.3-8.el8_7
nmstate-debugsource 1.3.3-8.el8_7
nmstate-libs 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
nmstate-libs-debuginfo 1.3.3-8.el8_7
nmstate-plugin-ovsdb 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
nodejs 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-debuginfo 14.21.1-2.module_el8.7.0+3373+a4c18c43
nodejs-debuginfo 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-debuginfo 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-debugsource 14.21.1-2.module_el8.7.0+3373+a4c18c43
nodejs-debugsource 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-debugsource 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-devel 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-devel 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-docs 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-docs 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-full-i18n 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-full-i18n 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-nodemon 2.0.20-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-nodemon 2.0.20-3.module_el8.7.0+3496+a59a3324
npm 8.19.3-1.16.19.1.1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
npm 9.5.0-1.18.14.2.2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
perl-Sys-Guestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
perl-Sys-Guestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
pesign 0.112-27.el8_7 RHSA-2023:1572
Security Advisory
(CVE-2022-3560)
pesign-debuginfo 0.112-27.el8_7
pesign-debugsource 0.112-27.el8_7
postgresql 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-contrib 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-contrib-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-debugsource 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-docs 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-docs-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-plperl 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-plperl-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-plpython3 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-plpython3-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-pltcl 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-pltcl-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-server 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-server-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-server-devel 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-server-devel-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-static 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-test 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-test-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-test-rpm-macros 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-upgrade 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-upgrade-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-upgrade-devel 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-upgrade-devel-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
python3-lib389 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
python3-libguestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
python3-libguestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
python3-libnmstate 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
python3-samba-dc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
qemu-guest-agent 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-guest-agent-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-img 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-img-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-curl 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-curl-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-gluster 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-gluster-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-iscsi 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-iscsi-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-rbd 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-rbd-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-ssh 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-ssh-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-common 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-common-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-core 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-core-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-debugsource 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-docs 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-hw-usbredir 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-hw-usbredir-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-ui-opengl 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-ui-opengl-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-ui-spice 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-ui-spice-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
relaxngcc-javadoc 1.12-14.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
rpm-ostree 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7 RHBA-2023:1577
Bug Fix Advisory
rpm-ostree-debuginfo 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7
rpm-ostree-debugsource 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7
rpm-ostree-libs 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7 RHBA-2023:1577
Bug Fix Advisory
rpm-ostree-libs-debuginfo 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7
ruby-libguestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
ruby-libguestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
samba-client-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-client-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-tools-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dc-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dcerpc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debugsource 4.16.4-6.el8_7
samba-krb5-printing-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-vfs-iouring 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-vfs-iouring-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-clients-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-krb5-locator-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-modules-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winexe-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
tigervnc 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-debugsource 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-debugsource 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-icons 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-icons 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-license 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-license 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-selinux 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-selinux 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-minimal 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-minimal 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-minimal-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-minimal-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-module 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-module 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-module-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-module-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.3
upower 0.99.7-4.el8_7 RHBA-2023:1579
Bug Fix Advisory
upower-debuginfo 0.99.7-4.el8_7
upower-debugsource 0.99.7-4.el8_7
virt-dib 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
virt-dib-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma

HighAvailability x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
corosync-qdevice 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qdevice-debuginfo 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qdevice-debugsource 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qnetd 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qnetd-debuginfo 3.0.1-1.el8_7.1

ResilientStorage x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
corosync-qdevice 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qdevice-debuginfo 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qdevice-debugsource 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qnetd 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qnetd-debuginfo 3.0.1-1.el8_7.1

PowerTools x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
bpftool-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
ctdb-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
device-mapper-multipath-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-debugsource 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-devel 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-libs-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
kernel-debug-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-debuginfo-common-x86_64 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-tools-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-tools-libs-devel 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kpartx-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
libdmmp-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
libsmbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
libsmbclient-devel 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
libwbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
libwbclient-devel 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
NetworkManager-adsl-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-bluetooth-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-cloud-setup-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debugsource 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-libnm-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-libnm-devel 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-ovs-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ppp-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-team-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-tui-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wifi-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wwan-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
nmstate-debuginfo 1.3.3-8.el8_7
nmstate-debugsource 1.3.3-8.el8_7
nmstate-devel 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
nmstate-libs-debuginfo 1.3.3-8.el8_7
ocaml-libguestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
ocaml-libguestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
ocaml-libguestfs-devel 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
perf-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
python3-perf-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
python3-samba-dc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-devel 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
qemu-kvm-tests 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
samba-client-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-client-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-tools-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dc-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dcerpc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debugsource 4.16.4-6.el8_7
samba-devel 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-krb5-printing-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-vfs-iouring-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-clients-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-krb5-locator-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-modules-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winexe-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
upower-debuginfo 0.99.7-4.el8_7
upower-debugsource 0.99.7-4.el8_7
upower-devel 0.99.7-4.el8_7 RHBA-2023:1579
Bug Fix Advisory
upower-devel-docs 0.99.7-4.el8_7 RHBA-2023:1579
Bug Fix Advisory
utf8proc-devel 2.6.1-3.module_el8.7.0+3293+dca321c0

devel x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
apache-commons-io-javadoc 2.11.0-2.module_el8.7.0+3326+4693c32e
apache-commons-lang3-javadoc 3.12.0-7.module_el8.7.0+3326+4693c32e
cheese-libs-devel 3.28.0-4.el8_6
cockpit-389-ds 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
corosync-qdevice-devel 3.0.1-1.el8_7.1
fasterxml-oss-parent 26-6.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
jackson-bom 2.10.0-1.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
jackson-parent 2.10-1.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
kernel-debug-modules-internal 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-ipaclones-internal 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-modules-internal 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-selftests-internal 4.18.0-425.19.2.el8_7
libdmmp-devel 0.8.4-28.el8_7.3
msv-demo 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-javadoc 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-manual 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-msv 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-rngconv 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-xmlgen 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-xsdlib 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
plexus-classworlds-javadoc 2.6.0-12.module_el8.7.0+3326+4693c32e
plexus-interpolation-javadoc 1.26-12.module_el8.7.0+3326+4693c32e
plexus-utils-javadoc 3.3.0-10.module_el8.7.0+3326+4693c32e
relaxngcc 1.12-14.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
rpm-ostree-devel 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7

CERN aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
useraddcern 1.1-1.al8.cern

openafs aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
kmod-openafs 1.8.9.0-2.4.18.0_425.19.2.el8_7.al8.cern
openafs-debugsource 1.8.9.0_4.18.0_425.19.2.el8_7-2.al8.cern

BaseOS aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
bpftool 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
bpftool-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
ctdb 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
ctdb-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
device-mapper-multipath 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-debugsource 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-libs 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-libs-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
gnutls 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-c++-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-dane-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-debugsource 3.6.16-6.el8_7
gnutls-utils-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
iwl100-firmware 39.31.5.1-111.el8_7.1
iwl1000-firmware 39.31.5.1-111.el8_7.1
iwl105-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl135-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl2000-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl2030-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl3160-firmware 25.30.13.0-111.el8_7.1
iwl3945-firmware 15.32.2.9-111.el8_7.1
iwl4965-firmware 228.61.2.24-111.el8_7.1
iwl5000-firmware 8.83.5.1_1-111.el8_7.1
iwl5150-firmware 8.24.2.2-111.el8_7.1
iwl6000-firmware 9.221.4.1-111.el8_7.1
iwl6000g2a-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl6000g2b-firmware 18.168.6.1-111.el8_7.1
iwl6050-firmware 41.28.5.1-111.el8_7.1
iwl7260-firmware 25.30.13.0-111.el8_7.1
kernel 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-abi-stablelists 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-core 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-cross-headers 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug-core 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-debug-devel 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug-modules 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debug-modules-extra 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-debuginfo-common-aarch64 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-devel 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-doc 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-headers 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-modules 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-modules-extra 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-tools 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kernel-tools-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-tools-libs 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kpartx 0.8.4-28.el8_7.3
kpartx-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
libdmmp 0.8.4-28.el8_7.3
libdmmp-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
libertas-sd8686-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
libertas-sd8787-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
libertas-usb8388-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
libertas-usb8388-olpc-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
libsmbclient 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
libsmbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
libwbclient 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
libwbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
linux-firmware 20220726-111.git150864a4.el8_7 RHBA-2023:1553
Bug Fix Advisory
NetworkManager 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-adsl 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-adsl-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-bluetooth 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-bluetooth-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-cloud-setup-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-config-connectivity-redhat 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-config-server 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debugsource 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-dispatcher-routing-rules 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-initscripts-updown 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-libnm 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-libnm-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ovs 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-ovs-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ppp 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-ppp-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-team 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-team-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-tui 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-tui-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wifi 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-wifi-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wwan 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-wwan-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
perf 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
perf-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
python3-perf 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
python3-perf-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
python3-samba 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
python3-samba-dc 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
python3-samba-dc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-test 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-client 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-client-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-client-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-client-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-common-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-common-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-tools 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-common-tools-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dc-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-dc-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dcerpc 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-dcerpc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debugsource 4.16.4-6.el8_7
samba-krb5-printing 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-krb5-printing-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-pidl 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-test 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-test-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-libs 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-test-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-tools 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-vfs-iouring-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winbind-clients 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winbind-clients-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-krb5-locator 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winbind-krb5-locator-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-modules 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-winbind-modules-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
selinux-policy 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-devel 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-doc 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-minimum 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-mls 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-sandbox 3.14.3-108.el8_7.2
selinux-policy-targeted 3.14.3-108.el8_7.2
sos 4.5.1-3.el8.alma
sos-audit 4.5.1-3.el8.alma

AppStream aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
389-ds-base 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-debuginfo 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-debugsource 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-devel 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-legacy-tools 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-legacy-tools-debuginfo 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-libs 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-libs-debuginfo 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-snmp 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
389-ds-base-snmp-debuginfo 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
cheese-debugsource 3.28.0-4.el8_6
ctdb-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
dnsmasq 2.79-24.el8_7.1
dnsmasq-debuginfo 2.79-24.el8_7.1
dnsmasq-debugsource 2.79-24.el8_7.1
dnsmasq-utils 2.79-24.el8_7.1
dnsmasq-utils-debuginfo 2.79-24.el8_7.1
glassfish-jax-rs-api 2.0.1-6.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
glassfish-jax-rs-api-javadoc 2.0.1-6.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
gnutls-c++ 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-c++-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-dane 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-dane-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
gnutls-debugsource 3.6.16-6.el8_7
gnutls-devel 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-utils 3.6.16-6.el8_7 RHSA-2023:1569
Security Advisory
(CVE-2023-0361)
gnutls-utils-debuginfo 3.6.16-6.el8_7
go-toolset 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-bin 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-docs 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-misc 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-src 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
golang-tests 1.18.10-1.module_el8.7.0+3495+2165ce2a
libguestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-appliance 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-bash-completion 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-debugsource 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-devel 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-gfs2 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-gobject 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-gobject-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-gobject-devel 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-inspect-icons 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-java 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-java-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-java-devel 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-javadoc 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-man-pages-ja 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-man-pages-uk 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-rescue 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-rsync 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-tools 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-tools-c 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-tools-c-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libguestfs-xfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
libsmbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
libvirt 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-client 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-client-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-config-network 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-config-nwfilter 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-interface 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-interface-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-network 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-network-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-nodedev 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-nodedev-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-nwfilter 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-nwfilter-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-qemu 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-qemu-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-secret 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-secret-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-core 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-core-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-disk 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-gluster 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-gluster-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-logical 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-logical-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-mpath 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-rbd 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-rbd-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-scsi 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-driver-storage-scsi-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-daemon-kvm 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-debugsource 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-devel 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-docs 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-libs 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-libs-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-lock-sanlock 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-lock-sanlock-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-nss 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-nss-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-wireshark 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libvirt-wireshark-debuginfo 8.0.0-10.4.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c
libwbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
lua-guestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
lua-guestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
NetworkManager-adsl-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-bluetooth-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-cloud-setup 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-cloud-setup-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debugsource 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-libnm-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ovs-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ppp-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-team-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-tui-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wifi-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wwan-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
nmstate 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
nmstate-debuginfo 1.3.3-8.el8_7
nmstate-debugsource 1.3.3-8.el8_7
nmstate-libs 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
nmstate-libs-debuginfo 1.3.3-8.el8_7
nmstate-plugin-ovsdb 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
nodejs 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-debuginfo 14.21.1-2.module_el8.7.0+3373+a4c18c43
nodejs-debuginfo 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-debuginfo 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-debugsource 14.21.1-2.module_el8.7.0+3373+a4c18c43
nodejs-debugsource 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-debugsource 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-devel 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-devel 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-docs 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-docs 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-full-i18n 16.19.1-1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
nodejs-full-i18n 18.14.2-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-nodemon 2.0.20-2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
nodejs-nodemon 2.0.20-3.module_el8.7.0+3496+a59a3324
npm 8.19.3-1.16.19.1.1.module_el8.7.0+3496+a59a3324
npm 9.5.0-1.18.14.2.2.module_el8.7.0+3497+c65299e7
perl-Sys-Guestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
perl-Sys-Guestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
pesign 0.112-27.el8_7 RHSA-2023:1572
Security Advisory
(CVE-2022-3560)
pesign-debuginfo 0.112-27.el8_7
pesign-debugsource 0.112-27.el8_7
postgresql 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-contrib 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-contrib-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-debugsource 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-docs 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-docs-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-plperl 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-plperl-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-plpython3 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-plpython3-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-pltcl 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-pltcl-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-server 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-server-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-server-devel 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-server-devel-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-static 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-test 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-test-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-test-rpm-macros 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-upgrade 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-upgrade-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-upgrade-devel 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
postgresql-upgrade-devel-debuginfo 13.10-1.module_el8.7.0+3498+cb1ef3c6
python3-lib389 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
python3-libguestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
python3-libguestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
python3-libnmstate 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
python3-samba-dc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
qemu-guest-agent 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-guest-agent-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-img 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-img-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-curl 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-curl-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-iscsi 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-iscsi-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-rbd 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-rbd-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-ssh 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-block-ssh-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-common 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-common-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-core 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-core-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-debuginfo 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-debugsource 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
qemu-kvm-docs 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
relaxngcc-javadoc 1.12-14.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
rpm-ostree 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7 RHBA-2023:1577
Bug Fix Advisory
rpm-ostree-debuginfo 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7
rpm-ostree-debugsource 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7
rpm-ostree-libs 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7 RHBA-2023:1577
Bug Fix Advisory
rpm-ostree-libs-debuginfo 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7
ruby-libguestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
ruby-libguestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
samba-client-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-client-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-tools-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dc-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dcerpc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debugsource 4.16.4-6.el8_7
samba-krb5-printing-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-vfs-iouring 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-vfs-iouring-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-clients-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-krb5-locator-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-modules-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
tigervnc 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-debugsource 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-debugsource 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-icons 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-icons 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-license 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-license 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-selinux 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-selinux 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-minimal 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-minimal 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-minimal-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-minimal-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-module 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-module 1.12.0-9.el8_7.3
tigervnc-server-module-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.2
tigervnc-server-module-debuginfo 1.12.0-9.el8_7.3
upower 0.99.7-4.el8_7 RHBA-2023:1579
Bug Fix Advisory
upower-debuginfo 0.99.7-4.el8_7
upower-debugsource 0.99.7-4.el8_7
virt-dib 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
virt-dib-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma

HighAvailability aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
corosync-qdevice 3.0.1-1.el8_7.1
corosync-qnetd 3.0.1-1.el8_7.1

PowerTools aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
bpftool-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
ctdb-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
device-mapper-multipath-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-debugsource 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-devel 0.8.4-28.el8_7.3
device-mapper-multipath-libs-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
kernel-debug-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-debuginfo-common-aarch64 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-tools-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-tools-libs-devel 4.18.0-425.19.2.el8_7 RHSA-2023:1566
Security Advisory
(CVE-2022-4269, CVE-2022-4378, CVE-2023-0266, CVE-2023-0386)
kpartx-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
libdmmp-debuginfo 0.8.4-28.el8_7.3
libsmbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
libsmbclient-devel 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
libwbclient-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
libwbclient-devel 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
NetworkManager-adsl-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-bluetooth-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-cloud-setup-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-debugsource 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-libnm-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-libnm-devel 1.40.0-6.el8_7 RHBA-2023:1570
Bug Fix Advisory
NetworkManager-ovs-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-ppp-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-team-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-tui-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wifi-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
NetworkManager-wwan-debuginfo 1.40.0-6.el8_7
nmstate-debuginfo 1.3.3-8.el8_7
nmstate-debugsource 1.3.3-8.el8_7
nmstate-devel 1.3.3-8.el8_7 RHEA-2023:1574
Product Enhancement Advisory
nmstate-libs-debuginfo 1.3.3-8.el8_7
ocaml-libguestfs 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
ocaml-libguestfs-debuginfo 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
ocaml-libguestfs-devel 1.44.0-9.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.alma
perf-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
python3-perf-debuginfo 4.18.0-425.19.2.el8_7
python3-samba-dc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
python3-samba-devel 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
qemu-kvm-tests 6.2.0-22.module_el8.7.0+3493+5ed0bd1c.2
samba-client-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-client-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-common-tools-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dc-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-dcerpc-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-debugsource 4.16.4-6.el8_7
samba-devel 4.16.4-6.el8_7 RHBA-2023:1567
Bug Fix Advisory
samba-krb5-printing-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-test-libs-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-vfs-iouring-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-clients-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-krb5-locator-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
samba-winbind-modules-debuginfo 4.16.4-6.el8_7
upower-debuginfo 0.99.7-4.el8_7
upower-debugsource 0.99.7-4.el8_7
upower-devel 0.99.7-4.el8_7 RHBA-2023:1579
Bug Fix Advisory
upower-devel-docs 0.99.7-4.el8_7 RHBA-2023:1579
Bug Fix Advisory
utf8proc-devel 2.6.1-3.module_el8.7.0+3293+dca321c0

devel aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
apache-commons-io-javadoc 2.11.0-2.module_el8.7.0+3326+4693c32e
apache-commons-lang3-javadoc 3.12.0-7.module_el8.7.0+3326+4693c32e
cheese 3.28.0-4.el8_6 RHBA-2022:5329, RHBA-2022:7533
Bug Fix Advisory
cheese-libs-devel 3.28.0-4.el8_6
cockpit-389-ds 1.4.3.34-1.module_el8.7.0+3494+4e948253
corosync-qdevice-devel 3.0.1-1.el8_7.1
fasterxml-oss-parent 26-6.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
jackson-bom 2.10.0-1.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
jackson-parent 2.10-1.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
kernel-debug-modules-internal 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-modules-internal 4.18.0-425.19.2.el8_7
kernel-selftests-internal 4.18.0-425.19.2.el8_7
libdmmp-devel 0.8.4-28.el8_7.3
msv-demo 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-javadoc 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-manual 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-msv 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-rngconv 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-xmlgen 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
msv-xsdlib 2013.6.1-11.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
plexus-classworlds-javadoc 2.6.0-12.module_el8.7.0+3326+4693c32e
plexus-interpolation-javadoc 1.26-12.module_el8.7.0+3326+4693c32e
plexus-utils-javadoc 3.3.0-10.module_el8.7.0+3326+4693c32e
relaxngcc 1.12-14.module_el8.7.0+3312+8a7ba00f
rpm-ostree-devel 2022.10.90.g4abaf4b4-6.el8_7

2023-04-05

CERN x86_64 repository

Package Version Advisory Notes
cern-get-keytab 1.5.1-1.al8.cern

CERN aarch64 repository

Package Version Advisory Notes
cern-get-keytab 1.5.1-1.al8.cern